Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

5.9.2012

Protest proti ťažbe zlata

Základná organizácia OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva zvolala 5.9.2012 protestné zhromaždenie proti zámeru ťažby zlata metódou kyanidového lúhovania v lokalite Biely vrch v bezprostrednej blízkosti Areálu PPS.

Účastníci protestu sa zišli na priestranstve pred Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča, kde k nim postupne prehovorili predseda ZO OZ KOVO PPS Stanislav Ľupták, viceprimátor Detvy Ján Šiandor, starosta Dúbrav Ján Ľalík, starosta Očovej Jaroslav Dominik a člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský. Zopakovali odmietavé stanoviská miestnych samospráv a občanov k zámeru ťažby zlata metódou kyanidového lúhovania. Potom zhromaždenie pokračovalo protestným pochodom pred sídlo firmy Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o. Tam zástupcovia odborov odovzdali svoje stanovisko k štúdiám, ktoré im firma doručila 8. augusta 2012.

V stanovisku odborov sa okrem iného uvádza, že okrem prevádzky Slávie Tools v bezprostrednej blízkosti navrhovaného dobývacieho priestoru sú ďalšie dve výrobné haly, v ktorých bolo od roku 2005 preinvestovaných spolu 16,7 miliónov EUR a to jednak do rekonštrukcie nehnuteľností a jednak do nových technológií. Výbor OZ OZ KOVO naďalej trvá, rovnako ako miestne samosprávy, na svojom odmietavom stanovisku k zámeru ťažby zlata a predložené štúdie považuje za účelové publikácie nezohľadňujúce reálne riziká vyplývajúce zo zvolenej technológie ťažby.

Celé stanovisko ZO OZ KOVO

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2023 ®