Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

Stručné geomorfologické, geologické a hydrogeologické pomery Poľany a okolia

Záver stručnej charakteristiky geomorfologických, geologických a hydrogeologických pomerov Poľany a okolia vypracovaný inžinierskym geológom a hydrogeológom Jozefom Páleníkom je:

Plánovaná ťažba zlata povrchovým lomom do plánovanej hĺbky cca 200 až 250 m (okrem mnoho iných negatívych ekologických dopadov) postupne vytvorí prirodzený drén jestvujúcich podzemných vôd do jamy a tým sa postupne znížia hladiny podzemných vôd v širokom okolí, čo sa prejaví vyschýnaním povrchových tokov, jestvujúcich prameňov, studní a vrtov tak, ako je to schématicky jednoducho znázornené na predloženom mapovom podklade.

Súčasný stav spodných vôd Stav spodných vôd po ťažbe

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2023 ®