Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

8.11.2012

Odpovede OZ Podpoľanie nad zlato na otázky z dtonline.sk

Dňa 5.11.2012 sme obdržali od pána Pavlova z dtonline.sk e-mail s otázkami ako pokus redaktora a stránky o nestrannosť. Už letmé otvorenie stránky dtonline.sk dáva tušiť, koho chlieb stránka je, koho pieseň spieva a odkiaľ možno otázky pochádzajú. Napriek tomu uverejňujeme naše odpovede:

1. Čo bolo prvým impulzom založenia OZ?

Impulzom bolo zistenie, že v blízkosti našich obcí sa snaží firma rozbehnúť ťažbu, ktorá zásadným spôsobom zničí naše životné prostredie. Pritom sa tak dialo bez účasti verejnosti, takpovediac poza chrbát občanov. Ako jednotliví občania by sme s vecou nedokázali nič urobiť, občianske združenia majú väčšiu silu.

2. Aké sú rozdiely medzi Kremnicou a Detvou?

Nemyslíme si, že sa má problém obmedzovať len na Detvu a Kremnicu. Zásadný rozdiel je ten, že na Podpoľaní žijeme.

3. Naozaj ste presvedčení o tom, že Detva je centrom cestovného ruchu?

Podpoľanie (Detva) je v prvom rade centrom nášho života. My tu nie sme ako turisti alebo niekto, kto sem príde na 10 rokov robiť na projekte a potom odíde s tým, že je mu jedno, čo bude ďalej.

4. V akom rozpore je cestovný ruch s ťažbou?

Cestovný ruch smeruje do oblastí, ktoré nemajú poškodené životné prostredie a ťažba životné prostredie poškodzuje. Diskusia o detailoch zatiaľ nie je možná, pretože ťažobná firma zatiaľ odmieta predložiť projekt na EIA, kde by sa práve takéto otázky posudzovali detailne.

5. Nemyslíte si, že práve ekonomická sila, ktorá by vznikla, by pomohla k rozvoju cestovného ruchu a služieb, ktoré v Detve absentujú?

Tvrdenie o vzniku ekonomickej sily je dogmatická chiméra. Projekt by priniesol ekonomickú silu ťažobnej spoločnosti a poškodil by firmy, ktoré tu už existujú. Súhrne by ekonomická sila poklesla a spolu s poškodením životného prostredia by bol rozvoj turistického ruchu definitívne odpísaný.

6. Ako komunikujete s firmou, ktorá má zámer ťažiť?

Komunikácia medzi ťažobnou firmou a občanmi (či už združenými v občianskych združeniach alebo zastupovanými obecnými zastupiteľstvami a zamestnávateľmi) uviazla na mŕtvom bode, pretože firma odmieta o projekte komunikovať relevantným spôsobom - v procese EIA, ktorý všetci požadujú. Namiesto toho sa snaží občanov „opiť rožkom“ a pre úrady vytvoriť zdanie komunikácie uverejňovaním nič nehovoriacich a nekonkrétnych propagačných materiálov, ktoré sa snaží označovať za štúdie.

7. Kedy dôjde k aktu odovzdania petície?

OZ podporovalo petíciu, ale nebolo jej organizátorom a teda táto otázka patrí organizátorom. Pre úplnosť dodávame, že OZ nie je zďaleka jedinou organizáciou, ktorá je proti projektu. Tiež si nemyslíme, že sa organizátori petície musia niekam ponáhľať, pokiaľ im stále pribúdajú podpisy. Týmto zároveň pripomíname tým, ktorí ešte petíciu nepodpísali a majú záujem, že stále majú možnosť, úprimne ďakujeme za otázku.

8. Ako vidíte súčasný stav posudzovania banským úradom?

Náš posledný kontakt s banským úradom bol na súdnom pojednávaní, ktoré sme vyhrali. K posudzovaniu banským úradom sa budeme vyjadrovať až keď bude zverejnené rozhodnutie. V prípade, že banský úrad bude rešpektovať oprávnené požiadavky účastníkov konania, budeme spokojní. V opačnom prípade budú nasledovať ďalšie žaloby.

9. Čo by ste odkázali ľudom, ktorí s vami sympatizujú?

Na komunikáciu s našimi sympatizantmi používame iné cesty.

10. Myslíte si, že aj touto aktivitou budujeme na Podpoľaní občiansku spoločnosť?

Nie sme si istí, ako je myslená 1. osoba množného čísla. My sme presvedčení, že občania, ktorí sa združujú v občianskych združeniach (nielen našom) občiansku spoločnosť budujú.

8.11.2012            Rada OZ Podpoľanie nad zlato

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®