Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

19.11.2012

Banský úrad vydal rozhodnutie

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 19.11.2012 určil dobývací priestor Detva navrhovaný firmou Eastern Mediterranean Resources s.r.o. Vo svojom rozhodnutí zamietol námietky, ktoré vzniesli účastníci konania: mesto Detva, obec Dúbravy, majitelia pozemkov, Pasienkové spoločenstvo Detva - Húsová, PPS Group a.s., Sitno Real s.r.o., LIGNUM MS s.r.o., TOMS - SK s.r.o., NetSpace s.r.o. a vyhovel žiadosti navrhovateľa.

Pripomienky Krajského úradu životného prostredia označil banský úrad za neopodstatnené. Občianskemu združeniu Podpoľanie nad zlato, aj napriek rozhodnutiu súdu, naďalej upiera právo byť účastníkom konania a na jeho námietky považuje za neoprávnené. Rovnako upiera právo byť účastníkom konania aj obci Očová. Platné záväzné stanoviská Detvy a Dúbrav neakceptuje, aj keď si ich sám vyžiadal. Konštatuje, že pripomienky účastníkov konania nebránia určiť dobývací priestor. Interpretuje platné zákony tak, že tieto neukladajú povinnosť vykonať EIA pred určením dobývacieho priestoru.

Proti rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia.

Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici nás, vzhľadom na jeho doterajšie vystupovanie neprekvapilo. Spolu s právnikmi ho preskúmame a podobne ako ďalší účastníci konania podnikneme potrebné právne kroky.

Určenie dobývacieho priestoru ešte nie je právoplatné a ak neuspejeme s odvolaním sa, tak jeho zákonnosť necháme preskúmať súdom. Toto rozhodnutie zďaleka neznamená, že sa na Podpoľaní bude ťažiť. O svojom území podľa zákona rozhodujú samosprávy a občania, ktorí tam žijú.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®