Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

27.11.2012

Stanovisko ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. k rozhodnutiu banského úradu

Výbor ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. považuje rozhodnutie Obvodného banského úradu, ktorým rozhodnutím určil dobývací priestor Detva, za bezprecedentný prejav arogancie štátnych úradníkov, opitých mocou, ktorí pod kuratelou ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, nám, občanom SR, obyvateľom regiónu Podpoľania, dali zreteľne najavo, že petícia viac ako 11 000 občanov, uznesenia obecných zastupiteľstiev dotknutých obcí, mestského zastupiteľstva mesta Detva, odmietavé stanoviská ďalších účastníkov konania, ako aj odmietavé stanoviská občianskych združení z celého regiónu, majú pre ich rozhodovanie dôležitosť použitého toaletného papiera.

Vláda SR, pre nás neakceptovateľným spôsobom, prostredníctvom rozhodnutia orgánov štátnej správy, odovzdala zahraničnej ťažiarskej spoločnosti nerastné bohatstvo, ktoré podľa článku 4. Ústavy SR, patrí Slovenskej republike.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®