Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

26.10.2011

Poslanci Detvy, Dúbrav a Očovej jednomyseľne odmietli ťažbu zlata !

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (19.09.2011) bola za bohatej účasti verejnosti prerokovaná aj veľmi závažná téma prípadnej ťažby zlata. Po úvodnej informácii od zástupcov mestského úradu sa rozbehla živá diskusia poslancov a občanov. Výsledkom je, že po niekoľkých mesiacoch nejasností je konečne nespochybniteľne známy odmietavý postoj poslancov a mesta Detva. V uznesení podporili poslanci predošlé doplnenia stanoviska mesta Detva k návrhu na určenie DP, kde žiada vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie pred prípadným určením dobývacieho priestoru. V uznesení ďalej poslanci jednomyseľne odmietli pripravovanú ťažbu zlata !

Jednoznačne sa vyjadrili aj poslanci obecného zastupiteľstva v Dúbravách (25.10.2011) a poslanci obecného zastupiteľstva v Očovej (26.10.2011), keď v prijatých uzneseniach taktiež jednomyseľne odmietli pripravovanú ťažbu zlata !

Toto je ďalší jasný signál pre Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici a aj pre ťažobnú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Musíme si počkať, či Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici silou pretlačí záujmy ťažobnej spoločnosti s ručením obmedzeným proti legitímnym právam a želaniam vlastníkov pozemkov, občanov a samospráv.

Týmto ďakujeme poslancom Detvy, Dúbrav a Očovej za tento ich jasný postoj a rešpektovanie želania občanov.

Text výpisu uznesenia MsZ v Detve,   uznesenia OZ v Dúbravách,   uznesenia OZ v Očovej

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2023 ®