Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

22.3.2013

Minister životného prostredia a župan sa v prípade ťažby zlata pri Detve postavili na stranu občanov

Minister životného prostredia Peter Žiga aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka podporujú odpor obyvateľov Podpoľania a tamojších samospráv proti ťažbe zlata v lokalite Detva - Biely vrch. Takýto je záver z ich stretnutia dňa 22.3.2013 so samosprávami mesta Detva a okolitých obcí, podpolianskymi podnikateľmi, odborármi a občanmi vrátane občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato.

Peter Žiga aj Vladimír Maňka prisľúbili, že podniknú ďalšie kroky na zastavenie projektu ťažby, keďže v regióne je proti nemu jednoznačný odpor. V žiadnom prípade nepôjdu proti ľuďom. Regón má zákonné právo sa rozhodnúť, čo na svojom území chce a čo nie.

Vladimír Maňka konštatoval: „Župa s metódou kyanidového lúhovania nesúhlasí. Keď je celý región nabrúsený a nechce ťažbu, je to vážna vec. Keď majú právo veta a povedia to o tri štyri roky, vzniknú ďalšie náklady. Vzniká obrovské napätie v regióne. Investori majú obavy, obavy majú aj výrobcovia, ktorí zamestnávajú tisícky ľudí a cítia sa byť ohrození.“

Kto bol na stretnutí?

Okrem ministra životného prostredia a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, boli na stretnutí prítomní: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia Vlasta Jánová, prednosta Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici Jozef Gajdoš, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK Daniela Bímová a ďalší pracovníci úradu BBSK.

Z Podpoľania prišli: primátor Detvy Ján Šufliarský, starosta Dúbrav Ján Ľalík, starosta Očovej Jaroslav Dominik, starosta Vígľaša Róbert Záchenský, starostka Stožku Jana Klimová, generálny riaditeľ PPS Group a.s. Pavol Šimkovič, finančný riaditeľ PPS Group Michal Sýkora, predseda ZO OZ KOVO PPS Group Stanislav Ľupták, konateľ firmy TOMS-SK s.r.o. Michal Sekereš, konateľ firmy Agrosev s.r.o. Martin Malatinec, člen výboru Pasienkového spoločenstva Detva - Husová Ján Klimo, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec a Miroslav Suja, člen petičného výboru Roman Vrťo, členovia občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský a Iveta Kalincová. Prítomný bol aj člen občianskeho združenia Kremnica nad zlato Luboš Kürthy.

Čo zaznelo?

Za samosprávy hovoril primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý pripomenul, že samosprávy opakovane vyjadrili svoj nesúhlas s ťažbou zlata a to jednak hlasovaním v zastupiteľstvách (Detva, Dúbravy, Očová, Korytárky) a jednak prostredníctvom rôznych združení (Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska). Samosprávy sú tiež proti snahám obmedziť ich doterajšie právomoci v rozhodovacom procese. Pripomenul, že Európsky parlament prijal Uznesenie o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii a tiež to, že Regionálne združenie spájajúce oblasť Lučenca, Detvy a Krupiny sa v tomto duchu obrátilo listom aj na ministerstvo hospodárstva SR.

Generálny riaditeľ PPS Group Pavol Šimkovič prehovoril za približne 30 podnikateľských subjektov, ktoré podnikajú buď priamo v areáli PPS alebo sú naň naviazané. Ťažba zlata je nezlučiteľná s charakterom presnej strojárskej výroby. Firma PPS Group preinvestovala v areáli priemyselného parku za posledých 10 rokov približne 30 milónov Eur, zamestnáva 1800 ľudí, na ktorých je navazaných ďalších niekoľko sto pracovných miest. Tieto by projekt ťažby priamo ohrozil. Cieľom firmy ako najväčšieho zamestnávateľa v regióne je prinášať prosperitu, stabilitu a zamestnanosť. Investori firmy nebudú akceptovať žiadne zmeny týkajúce sa pracovného či podnikateľského prostredia.

Ďalej hovoril člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský, ktorý pripomenul, že niektoré tvrdenia štátnych úradníkov či zástupcov ťažobnej firmy, môžu byť od základu chybné, čo nám opakovane potvrdili súdy (Krajský súd v Banskej Bystrici, Najvyšší súd SR). Ľudia odmietajú riskovať, že obrovský kráter im poškodí systém spodných vôd, na ktorých sú životne závislí, nechcú žiť v blízkosti skládky nebezpečného odpadu takých obrovských rozmerov a nechcú dopustiť devastáciu svojho životného prostredia, či ohrozenie pracovných miest.

Proti projektu ťažby zlata je na Podpoľaní masový odpor, čo zdôraznil aj zástupca petičného výboru Roman Vrťo, keďže pod petíciu sa podpísalo viac ako 11 tisíc ľudí. Poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja Miroslav Suja vyzval župana, aby župa pristúpila ku konkrétnym opatreniam proti zastaveniu ťažobných zámerov a to prijatím uznesenia zastupiteľstva BBSK.

Člen OZ Kremnica nad zlato Luboš Kürthy v krátkosti hovoril o skúsenostiach ľudí, ktorí sú dlhodobo vystavení tlaku ťažobných spoločností. V regióne, kde zataľ len hrozí ťažba zlata sa už teraz výrazne obmedzili investície a v prípade, že by ťažba zlata začala, štát by zrejme musel čeliť hromadným žalobám zo strany firiem aj ľudí z titulu výraznej majetkovej ujmy. Takéto ťažobné projekty sú krátkodobé ale s dlhodobým sociálnym a enviromentálnym dopadom.

Predseda ZO OZ KOVO PPS Group Stanislav Ľupták skonštatoval, že si nevie predstaviť reprezentatívnejšiu vzorku zástupcov regiónu a postoje proti ťažbe zlata sú jednoznačné.

Minister životného prostredia Peter Žiga zdôraznil, že urobí všetky kroky, ktoré mu umožňuje zákon, v náš prospech. Ubezpečil prítomných, že plne rozumie tomu, že ľudia si vybrali niečo iné ako ťažbu zlata a nielenže to rešpektuje ale aj podporuje. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka skonštatoval, že treba urýchlene prijať opatrenia, aby štát a investor nevynakladali zbytočne ďalšie prostriedky na projekt, ktorý región jednoznačne odmieta. Obaja pristúpili k problému pragmaticky a konštruktívne.

Výsledok stretnutia?

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že na Podpoľaní sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme devastačnej povrchovej ťažbe a kyanidovému lúhovaniu zlatej rudy zabránili, v čom nám prisľubili pomoc aj minister životného prostredia a aj predseda banskobystrického samosprávneho kraja.

Súvisiace články

Poslanci banskobystrického samosprávneho kraja jednomyseľne odmietli ťažbu zlata ! - 26.4.2013
Ťažiari zlata v Detve nekončia, len vyčkávajú - spravy.pravda.sk - 18.4.2013
Aktivisti neveria v zákaz kyanidového lúhovania pri ťažbe - zvolen.sme.sk - 18.4.2013
Zlatokopi veria, že verejnosť zmení názor - zvolen.sme.sk - 17.4.2013
Odporcovia ťažby zlata na Podpoľaní dosiahli menšie víťazstvo - ta3.com - 22.3.2013
Minister Žiga sa zastal odporcov ťažby zlata na Bielom vrchu - pravda.sk - 22.3.2013
Minister Žiga podporil Detvanov v boji proti ťažbe zlata - zvolen.sme.sk - 22.3.2013

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®