Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

31.5.2013

Hlavný banský úrad zrušil rozhodnutie o dobývacom priestore

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici 31.5.2013 vyhovel odvolaniam, zrušil rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru a vec vrátil OBÚ v Banskej Bystrici na nové prejednanie a rozhodnutie.

V odôvodnení uvádza, že proti rozhodnutiu OBÚ v Banskej Bystrici sa odvolalo 14 účastníkov konania. Popisuje priebeh predkladania dokladov, rozhodnutí, vyjadrení a odvolaní jednotlivých účastníkov. HBÚ z preloženého spisového materiálu zistil, že v napadnutom rozhodnutí nie sú všetky zákonom stanovené formálne i obsahové náležitosti tak, ako to požadujú ustanovenia banského zákona. Konkretizoval svoje pripomienky k opomenutiam a pochybeniam zo strany OBÚ v Banskej Bystrici a vyjadril sa k odvolaniam jednotlivých účastníkov konania.

Pre zistené nedostatky v napadnutom rozhodnutí a aj v správnom konaní bolo rozhodnutie zrušené a vrátené OBÚ v Banskej Bystrici.

Súvisiace články

Určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v Detve je neplatné - spravy.pravda.sk - 5.6.2013
V Kremnici ani v Detve nemajú právo povrchovo ťažiť zlato - webnoviny.sk - 5.6.2013
Banský úrad bude o určení dobývacieho priestoru pri Detve rozhodovať znovu - zvolen.sme.sk - 2.6.2013

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®