Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

16.12.2013

Banský úrad sa stotožnil s argumentáciou občanov

Na základe ústneho pojednávania Obvodný banský úrad vyzval navrhovateľa Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. o doplnenie návrhu na určenie dobývacieho priestoru a prerušil konanie do doby doplnenia návrhu alebo do 31.12.2016.

Obvodný banský úrad požaduje od firmy EMED Slovakia s.r.o. doplnenie podania o nasledovné doklady:
- záväzné stanoviská od stavebného úradu mesta Detva a obce Dúbravy,
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.,
- doklad o zosúladení návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva s územnými plánmi mesta Detva, obce Dúbravy a banskobystrického samosprávneho kraja z pohľadu využitia územia na dobývanie nerastného bohatstva,
- časovo aktuálne vyjadrenia orgánov a organizácií, ktorým prislúcha ochrana záujmov.

Týmto rozhodnutím banský úrad uznal argumenty občanov, samospráv a firiem vznesené počas konania o určenie dobývacieho priestoru za posledné tri roky.

Po doplnení dokladov resp. uplynutí stanovenej lehoty bude banský úrad o určení dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v Podpoľaní rozhodovať znovu.

Súvisiace články

EMED novú kanceláriu zatiaľ nechce otvárať - zvolen.sme.sk - 20.1.2014
Ťažbu zlata v Detve banský úrad odsunul - pravda.sk - 9.1.2014
Strojári privítali prerušenie konania o dobývacom priestore - zvolen.sme.sk - 7.1.2014
Podpoľanci povedali znovu nie ťažbe zlata - 7.11.2013

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®