Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

4.4.2012

Vyhrali sme súd.

4. apríla 2012 sa na Krajskom súde v Banskej Bystrici konalo súdne pojednávanie medzi navrhovateľom OZ Podpoľanie nad zlato a odporcom Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici vo veci účastníctva OZ Podpoľanie nad zlato pri posudzovaní projektu ťažby zlata firmy EMED Slovakia s. r. o., ktorá sa tiež prihlásila ako vedľajší účastník súdneho sporu. Hneď na prvom pojednávaní Krajský súd rozhodol v prospech navrhovateľa, teda že Hlavný banský úrad vylúčil OZ Podpoľanie nad zlato neoprávnene a toto má právo byť účastníkom konania o určení dobývacieho priestoru.

Toto víťazstvo OZ Podpoľanie nad zlato je malé a dôležité. Prečo malé?

1. Proti rozsudku Krajské súdu je možné sa odvolať a proces bude pokračovať pred Najvyšším súdom. Treba ale dodať, že Najvyšší súd v minulosti v rovnakých kauzách opakovane rozhodol v prospech nárokov na účastníctvo.

2. Samotné účastníctvo ešte neznamená víťazstvo vo veci samotnej, znamená len výrazné zlepšenie pozície OZ Podpoľanie nad zlato, ktoré nebude závisieť len od spolupráce s inými účastníkmi.

Prečo dôležité?

Rozsudok Krajského súdu je jasným dôkazom, že občania Slovenskej republiky sú chránení legislatívou EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorých je SR signatárom. Rovnako ako občania Kremnice a Jahodnej aj občania Detvy, Dúbrav, Očovej, Vígľaša, Hriňovej majú nárok domáhať sa ochrany životného prostredia v ktorom žijú. Nepotvrdili sa obavy niektorých ľudí, že na Slovensku sa firme stačí „dohodnúť“ s niekoľkými štátnymi úradníkmi.

Celý proces je len na začiatku. Toto je len prvý súdny spor a je celkom možné, že nebude posledný. Dôležité je, aby občania v obhajovaní svojich práv vytrvali.

Krajský súd dnes rozhodol o tom, že verejnosť má právo zúčastniť sa na rozhodovaní o ťažbe zlata - správa VIA IURIS - 4.4.2012
Aktivisti vyhrali súd - správy STV - 4.4.2012
Súdy: Podpoľanie nad zlato vyhralo - udalosti.noviny.sk - 4.4.2012
Odporcovia ťažby zlata pri Detve sú opäť v hre - zvolen.sme.sk - 4.4.2012

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®