Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

9.8.2012

Stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia

Z iniciatívy detvianskych odborárov sa 9.8.2012 uskutočnilo stretnutie zástupcov nespokojných občanov Podpoľania so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Vojtechom Ferenczyom.

Prišli za ním, aby mu povedali, že zámer ťažby zlata na Podpoľaní miestni občania, samosprávy, zamestnanci a zamestnávatelia z areálu PPS a majitelia pozemkov odmietajú. Vyslovili tiež žiadosť, aby ministerstvo iniciovalo zákaz metódy kyanidového lúhovania na Slovensku podobne ako je to v Česku, Maďarsku a Nemecku. Vo svojej argumentácií sa odvolávali na platné uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý v máji 2010 prijal Uznesenie o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii. Táto žiadosť sa nestretla s pochopením.

Štátny tajomník však prisľúbil podporu ministerstva za zachovanie súčasnej legislatívy, ktorá samosprávam dáva právo rozhodovať o ťažbe. Pripomenul však, že banský zákon je predovšetkým v kompetencii ministerstva hospodárstva. Občania upozorňovali na to, že Slovenská banská komora lobuje za presadenie legislatívnych zmien v neprospech miest a obcí.

Pracovníci ministerstva životného prostredia vyjadrili počudovanie nad postupom Hlavného banského úradu, ktorý vylúčil OZ Podpoľnie nad zlato z konania o dobývací priestor, nakoľko im toto právo jasne zaručuje Aarhuský dohovor.

Na rokovaní bola z ministerstva okrem štátneho tajomníka Vojtecha Ferencza prítomná aj riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Vlasta Jánová a ďalší pracovník ministerstva. Rokovania sa zúčastnili: podpredseda OZ KOVO Anton Mifka, predseda ZO OZ KOVO PPS Detva Stanislav Ľupták, člen výboru ZO OZ KOVO a člen mestskej rady v Detve Štefan Lakota a členka OZ Podpoľanie nad zlato Iveta Kalincová.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®