Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

12.10.2016

Návrh na určenie dobývacieho priestoru bol zamietnutý

Banský úrad poslal 12.9.2016 mestu Detva a obci Dúbravy výzvu na dosiahnutie dohody na vydanie rozhodnutia o využívaní územia na banskú činnosť. Detva aj Dúbravy na výzvu reagovali zamietavo, s odôvodnením, že v danom území plánujú teraz aj v budúcnosti iné využitie než je banská činnosť. Na základe ich opätovných zamietavých vyjadrení a tiež na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý vyzval banský úrad, aby prijal rozhodnutie vo veci a nepreťahoval to, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 12.10.2016 zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch podaný 24.1.2011 spoločnosťou Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o.

Rozhodnutie je úspešným zavŕšením vyše 5-ročného spoločného úsilia ľudí, samospráv a firiem z podpolianskeho regiónu.
       Počas tohto obdobia sme spoločne v júni 2011 založili občianske združenie Podpoľanie nad zlato a spustili petíciu proti ťažbe zlata na Podpoľaní. Podporovali sme prijatie nesúhlasných stanovísk k určeniu dobývacieho priestoru a samotnej ťažbe našimi obecnými zastupiteľstvami. Spolu s odborármi a firmami z areálu bývalých Podpolianskych strojární sme zorganizovali dva protestné pochody v Detve a jeden pred banským úradom v Banskej Bystrici.
       Hovorili sme o svojich záporných postojoch k ťažbe so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia a štátnym tajomníkom ministerstva hospdodárstva, tiež s poslancami parlamentného výboru pre životné prostredie, neskôr aj so županom banskobystrického kraja a s ministrom životného prostredia.
       S pomocou našich právnikov z občianskeho združenia Via Iuris sme vyhrali súd s Obvodným banským úradom o účastníctvo v konaní, aktívne sme sa zúčastňovali ústnych pojednávaní k určeniu dobývacieho priestoru a písomne sme reagovali na jednotlivé kroky zástupcov ťažobnej spoločnosti alebo úradníkov z banského úradu.
       Spoločný a vytrvalý odpor proti ťažbe zlata na Podpoľaní bol odmenený poslancami NR SR, ktorí v roku 2014 schválili zákaz používania kyanidovej metódy pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov. Konanie o určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata na Bielom vrchu však bolo stále otvorené a uzavrelo sa až súčasným zamietavým rozhodnutím banského úradu.

Spoločne si teda na Podpoľaní navzájom ďakujeme a spolu sa tešíme z dosiahnutého výsledku.

Zlato sa pri Detve ťažiť nebude - viaiuris.sk - 3.11.2016

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2022 ®