Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

3.4.2017

Obvodný banský úrad zastavil konanie

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici 3.4.2017 zastavil konanie začaté 24.1.2011 na základe návrhu organizácie Eastern Mediterranean Rasources - Slovakia s.r.o. (skrátene EMED s.r.o.) na určenie dobývacieho priestoru Detva.

V rámci nového prejednania veci sa OBÚ zaoberal pochybeniami, ktoré mu vytýkal v svojom rozhodnutí Hlavný banský úrad. Vysvetlil, že rešpektoval právny názor HBÚ, keď 12.8.2013 vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu na určenie dobývacieho priestoru. Ten zmenil návrh tak, že "úprava vydobytej rudy sa nebude vykonávať v priestore navrhovaného DP, ...". Po tomto doplnení bolo ústne pojednávanie, kde boli zo strany ostatných účastníkov konania vznesené námietky, na základe ktorých OBÚ navrhovateľa vyzval na doplnenie návrhu o záväzné stanoviská mesta Detvy a obce Dúbravy, záverečné stanovisko z procesu EIA, doklad o zosúladení návrhu s územnými plánmi Detvy, Dúbrav a VÚC BBSK a časovo aktuálne vyjadrenia orgánov a organizácií, ktorým prislúcha ochrana záujmov. Konanie bolo prerušené do 31.12.2016. OBÚ akceptoval nové nesúhlasné stanoviská mesta Detva a obce Dúbravy, pretože pôvodné súhlasné boli vydané pred zmenou návrhu na určenie DP. Potrebnú dohodu so stavebnými úradmi navrhovateľ nedosiahol.

Ďalej sa OBÚ zaoberal podmienkami a doplnením konania, kde zistil, že navrhovateľ Eastern Mediterranean Resources - Slovakia s.r.o (potom Mining Group Slovakia s.r.o, potom MNG Slovakia s.r.o.) opakovane neoznámil zmeny údajov, na základe ktorých mu bolo vydané banské oprávnenie (minimálne 2x zmena obchodného mena, 2x zmena sídla, zmena konateľa, zrušenie spoločnosti 6.12.2016) a že následne zanikol v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou BPP House s.r.o a bol vymazaný z obchodného registra. Spoločnosť BPP House s.r.o. zanikla v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou A1 RE s.r.o. (táto bola od 27.2.2017 zrušená a jej právny nástupca je Mining Gold s.r.o.). Pri zlúčení alebo splynutí spoločností síce môže nová spoločnosť pokračovať v prevádzkovaní živnosti zaniknutej spoločnosti ale toto neplatí pri vykonávaní banskej činnosti, pretože banská činnosť nie je živnosťou. Preto najneskôr 10.12.2016 zaniklo banské oprávnenie navrhovateľa. Zánikom banského oprávnenia sa stal návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva neúplný a navrhovateľ stratil oprávnenie na podanie návrhu. Hoci existuje právny nástupca právneho nástupcu navrhovateľa, tento nie je organizáciou, ktorá má príslušné banské oprávnenie. Žiadateľ podanie nedoplnil ani v lehote do 31.12.2016 o požadované stanoviská a vyjadrenia.

Na základe týchto skutočností Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie.

Súvisiace články

   Ťažba zlata v Detve: Banský úrad zastavil konanie - naszvolen.sme.sk - 4.4.2017
   Hlavný banský úrad zrušil rozhodnutie Obvodného banského úradu - 25.1.2017
   Návrh na určenie dobývacieho priestoru bol zamietnutý - 12.10.2016
   Zlato sa pri Detve ťažiť nebude - viaiuris.sk - 3.11.2016

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®