Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

marec 2019

Prieskumné územie bolo zrušené.

Prieskumné územie určené rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 22. januára 2018 je už definitívne minulosťou. Minister životného prostredia dňa 12. marca 2019 zamietol rozklad spoločnosti Mining Gold s.r.o. a potvrdil svoje rozhodnutie zo dňa 15.10.2018, ktorým zrušil rozhodnutie o určení prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2019 a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Aktuálne je v katastri mesta Detva evidované len chránené ložiskové územie Detva - zlaté rudy.

Čo sa týka konania na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch Obvodný banský úrad konanie zastavil rozhodnutím zo dňa 3.4.2017, pretože okrem iných nedostatkov, navrhovateľ stratil oprávnenie na podanie návrhu. Toto rozhodnutie 28.6.2017 potvrdil aj Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, za čo naň Mining Gold s.r.o. (právny nástupca EMEDu) podal 6.9.2017 na Krajskom súde v Banskej Bystrici žalobu. Krajský súd v Banskej Bystici 24.10.2018 žalobu zamietol. Pojednávania sa ako vedľajší účastníci konania zúčastnili zástupcovia obcí a firiem z Podpoľania, zamestnancov PPS Group a občianskych aktivistov.
Mining Gold s.r.o. podal kasačnú sťažnosť, o ktorej zatiaľ nebolo rozhodnuté.

Súvisiace články

Zlato sa na Detve ťažiť nebude – rozhovor - viaiuris.sk - 8.11.2018
Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu firmy spojenej s ťažbou zlata v Detve - aktuality.sk - 24.10.2018
Ľudia v Detve nechcú, aby sa robil prieskum zlata, na protest blokovali cestu - pravda.sk - 26.6.2018
V Detve zablokovali cestu, ľudia nechcú, aby sa robil prieskum zlata - myzvolen.sme.sk - 26.6.2018
Bude sa v Detve ťažiť zlato? Odborári a obyvatelia to nechcú dopustiť - cas.sk - 23.6.2018

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®