Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

6.12.2012

Protest obyvateľov Podpoľania proti ťažbe zlata na Bielom vrchu

Pred Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici sa 6.12.2012 konal protest obyvateľov Podpoľania proti rozhodnutiu tohto úradu, ktorým dňa 19.11. určil dobývací priestor Detva na ťažbu zlata na Bielom vrchu a to aj napriek odmietavým stanoviskám miestnych obyvateľov, samospráv, majiteľov pozemkov a firiem z regiónu. Zišlo sa na ňom okolo tisíc ľudí z Detvy, Dúbrav, Očovej, Vígľaša a okolia, ktorí neskrývali svoj hnev nad aroganciou s akou úradníci zmietli zo stola ľuďmi vznesené námietky proti dobývaciemu priestoru a postavili sa na stranu ťažobnej spoločnosti.

K zúčastneným postupne prehovorili odborový predák Stanislav Ľupták, ktorý prečítal stanovisko výboru ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s. k rozhodnutiu banského úradu a vysvetlil dôvody protestu a člen OZ Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský, ktorý stručne zhrnul udalosti posledných dvoch rokov, kedy sa miestni obyvatelia opakovane vyjadrovali proti zámeru ťažby zlata na Podpoľaní. Primátor mesta Detva Ján Šufliarský prečítal spoločnú výzvu mesta Detvy a obcí Dúbravy, Očová a Vígľaš. Obvodnému banskému úradu a po ňom starosta obce Očová Jaroslav Dominik pripomenul, že obec Očová bola vylúčená ako účastník konania, hoci práve na jej území majú byť lúhovacie haldy. Primátorka Kremnice Zuzana Balážová pozdravila prítomných za obyvateľov mesta Kremnica, ktorí zápasia s rovnakým problémom. Keďže sa protest konal presne na Mikuláša obyvatelia neprišli s prázdnymi rukami a okrem podaní odvolaní voči rozhodnutiu odovzdali predsedovi OBÚ Ing. Vladimírovi Bubelínymu mikulášsky balíček s textom Aarruského dohovoru a fľaštičkou s „nízkokoncentrovaným neškodným roztokom kyanidu“. Na zdravie!

Zhromaždenie sa potom presunulo ulicami Banskej Bystrice pred sídlo Banskobystrického samosprávneho kraja, na protest proti vyjadreniu súhlasu odboru regionálneho rozvoja s dobývacím priestorom bez pripomienok. K ľuďom prehovorili poslanci Miroslav Suja a Roman Malatinec, ktorí spolu s primátorom Detvy zastupujú okres Detva vo VUC. Vyjadrili rozhorčenie nad postupom niektorých orgánov banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré opakovane jednali o zámere ťažby zlata bez prítomnosti poslancov z regiónu a bez vypočutia si ich argumentov. Apelovali na ľudí, aby sa nedali ťažbármi kúpiť a dávali najavo svoj nesúhlas s ťažbou zlata na Podpoľaní.

Prítomní sa na obrátili listom na premiéra, v ktorom ho vyzvali, aby sa osobne zaangažoval do riešenia problému a pomohol, aby obyvatelia Slovenska boli rovnako chránení zákonným zákazom ťažby zlata kyanidovým lúhovaním tak ako sú obyvatelia v Česku, Nemecku a Maďarsku.

Súvisiace články

Rozhodnutie banského úradu - 19.11.2012
Výzva na protest - 3.12.2012
Ľudia z Podpoľania protestovali proti ťažbe zlata - tv.sme.sk - 6.12.2012
Podpoľania štrajkujú proti ťažbe zlata, napísali list Ficovi - webnoviny.sk - 6.12.2012
Ľudia z Podpoľania zorganizovali protest proti ťažbe zlata - ta3.com - 6.12.2012
Protest proti ťažbe v Detve - stv.sk - 6.12.2012
Obyvatelia Podpoľania protestovali pred banským úradom - zvolen.sme.sk - 6.12.2012
Pred banským úradom protestovalo proti ťažbe zlata takmer 1000 obyvateľov Podpoľania - pravda.sk - 6.12.2012

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2024 ®