Podpoľanie
nad zlato
občianske združenie

  • Podpoľanie je náš domov
  • pekná príroda a rázovitý folklór je naše dedičstvo
  • čistý vzduch, vidiecky kľud, srdeční ľudia je náš dnešok
  • vieme, máme čo zlepšovať - prostredie i seba
  • naša budúcnosť je v našich rukách
Aktuality

Postup udalostí

Články, stanoviská

Úradné dokumenty

Petícia

Vizualizácia bane

Fotogaléria


Filmy

O nás
Stanovy
Prihláška
Kontakt
2% dane


Odkazy:
Podpoľanie nad zlato


Kremnica nad zlato

Čechy nad zlato

VIA IURIS

Informácie o aktuálnom stave

od 24.1.2011

Návrh na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch podaný 24.1.2011 spoločnosťou Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. (skrátene EMED Slovakia s.r.o.) na Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, v súčasnosti presadzuje Mining Gold s.r.o. (právny nástupca EMEDu):
návrh na určenie dobývacieho priestoru,   príloha,   situačná mapa bane,   mapa zariadení bane

Konanie na určenie dobývacieho priestoru Detva - Biely vrch Obvodný banský úrad zastavil rozhodnutím zo dňa 3.4.2017, pretože okrem iných nedostatkov, navrhovateľ stratil oprávnenie na podanie návrhu. Toto rozhodnutie 28.6.2017 potvrdil aj Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, za čo naňho Mining Gold s.r.o. podal 6.9.2017 na Krajskom súde v Banskej Bystrici žalobu.

Územie Detva - Biely vrch je evidované ako chránené ložiskové územie Detva - zlaté rudy.


od 12.2.2018

Ministerstvo životného prostredia SR 12.2.2018 rozhodlo o určení prieskumného územia Detva na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov pre Mining Gold s.r.o. Prieskumné územie je v katastri obcí Detva, Dúbravy, Vígľaš a Očová. Ide o ďalšiu lokalitu s rozlohou 5,45 km2 smerom od Bieleho vrchu k Detve.

Podpoľanie nad zlato, občianske združenie       info (zavinac) podpolanienadzlato.sk

© Podpoľanie nad zlato 2011 - 2018 ®